SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

Minden jog fenntartva. Jelen honlapot Fekete-Ódor Eszter E.V. jelentette meg és üzemelteti. Amennyiben másként nincs jelölve, a honlapon található minden szöveg és egyéb információ Fekete-Ódor Eszter E.V. szellemi tulajdonát képezi.

SZERZŐI JOGOK

1.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.feketeodoreszter.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem ügyfele a Szolgáltatónak, illetve felhasználója a weboldalnak.

1.2. A www.feketeodoreszter.hu weboldalon és az ahhoz tartozó közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) található tartalmak Fekete-Ódor Eszter E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) szellemi tulajdonát képezik.

1.3. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

1.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

1.5. A www.feketeodoreszter.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott (megcsonkított) részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

1.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

1.7. Amennyiben a weboldalon, vagy a közösségi oldalakon található tartalmak bármelyikét más személy vagy cég weboldalán vagy egyéb online vagy offline felületén/eszközén bizonyíthatóan azonos vagy nagy mértékben hasonló formában megjelenik, a Szolgáltató kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. A kötbér a felfedezés dátumától számítva addig a napig kerül felszámításra, ameddig  a lemásolt tartalmakat a jogtalan felhasználó véglegesen eltávolítja saját felületéről. Az átvétellel és a felhasználással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A fent említett tartalmak átvételének és felhasználásának bizonyítására a Szolgáltató közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazhat, amely közokirat. A közokirat költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó köteles megtéríteni.

1.8. Az itt közölt, megjelenített képek/termékek saját forrásból származnak vagy a képeket/termékeket a tulajdonosai, illetve jogosultjai biztosították a Szolgáltató számára vagy szabadon felhasználható forrásból származnak. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

1.9. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

1.10. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen rendelkezések elfogadásával, illetve az oldal látogatásával tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.